141 000, Успен ауылы, көш. Геринг, 17
сенім телефоны
8(71834) 92-1-86 күн сайын 09.00-ден 18.00-ге дейін

НҚА

Қараша 18, 2021

ОҚУ-ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

1.  «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» (ҚР Білім Министрінің 03.08.2022 ж. № 348, 2022.09.23 № 406 өзгертулермен)

2.

«Қазақстан Республикасының бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 08.11.2012 ж. бұйрығы

№ 500, 18.08.2023 ж. өзгерістер мен толықтырулармен

№264)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 200008170

3.

«Жалпы білім беретін ұйымдарға арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау курстары және факультативтер бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» (ҚР Білім Министрінің 16.09.2022 ж. бұйрығы

№ 399; 21.11.2022 ж. № 467 өзгерістермен, 5.07.2023 ж. № 199 өзгерістермен)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 200029767

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 200030654

4.

«Сапалы білім беру» ұлттық жобасын бекіту туралы. Білімді ұлт». Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12.10.2021 ж. қаулысы

№ 726

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2 100000726

5.

«Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ бұйрығы

18.03.2008 ж. № 125; өзгеріс енгізілді-ҚР ағарту Министрінің 13.04.2023 ж. № 96 бұйрығымен

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 300032306#z6

6.

«Орта білім беру ұйымдарына, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған оқу-әдістемелік кешендерге арналған оқулықтардың, оның ішінде электрондық нысандағы оқулықтардың тізбесін бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2020.05.22 № 216 бұйрығына өзгеріс енгізілді-ҚР Білім министрінің м. а. 2023 жылғы 22 мамырдағы № 140 бұйрығымен ҚР Білім Министрінің 03.07.2023 № 194)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V 2000020708

7.

«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және техникалық ұйымдар қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, мамандандырылған, арнаулы,

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 200029329

жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, балалар мен ересектерге арналған қосымша білім беру ұйымдарына арналған білім беру» (Министрдің бұйрығы

Қазақстан Республикасының 2022.08.31 № 385 ағартуения)

8.

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 27.11.2017 ж. № 596 Бұйрығы, с

өзгерістермен, 5.07.2023 жылғы № 197)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 700016138

9.

«Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 2016.01.22 № 70 бұйрығына өзгеріс енгізілді-ҚР Білім Министрінің 2023 жылғы 3 шілдедегі № 193 бұйрығымен)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 600013272

10.

«Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында лауазымдарды атқаратын педагог қызметкерлерді және оларға теңестірілген адамдарды және білім және ғылым саласындағы өзге де азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 27.01.2016 ж. № 83, өзгерту енгізілді-ҚР Білім Министрінің 30.12.2022 ж. № бұйрығымен

533)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 600013317

11.

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы және

оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесі» (ҚР БҒМ 17.06.2015 ж. № 391 бұйрығы)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 500011716

12.

«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшыларын ротациялауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 11.11.2021 ж. № 559 бұйрығына өзгеріс енгізілді-Министрдің бұйрығымен

12.12.2022 ж. № 492 ҚР ағарту іс-шаралары)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 100025128

13.

«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін қызметке тағайындау, қызметтен босату қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 21.02.2012 ж. № 57 бұйрығына өзгеріс енгізілді,

ҚР Білім Министрінің 2022.12.22 № 513 бұйрығымен енгізілген)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 200007495

14.

«Мамандандырылған Білім беру ұйымдарының желісін және дарынды балалармен жұмыс жөніндегі оқу – әдістемелік Кеңес туралы ережені бекіту туралы» (ҚР БҒМ 01.07.2015 ж. № 428 бұйрығына өзгеріс енгізілді-ҚР БҒМ 02.02.2022 ж. № 34 бұйрығымен)

https://online.zakon.kz/Docume nt/?doc_id=38061009

15.

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі ұйымдар педагогтерінің жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесін бекіту туралы

және олардың нысандары » (ҚР БҒМ 06.04.2020 бұйрығы

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 000020317

№ 130, өзгеріс енгізілді-ҚР Білім Министрінің 2023.03.17 № 68 бұйрығымен)

16.

«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 20.03.2015 ж. № 137 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы (БҒМ БҰЙРЫҒЫМЕН өзгеріс енгізілді

ҚР 2021.11.03 № 547)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 500010768

17.

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008.05.16 № 272 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Педагогикалық кеңестің қызметін ұйымдастырудың үлгілік қағидаларын және оны мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, орта білім беру ұйымдарында сайлау тәртібін бекіту туралы

(ҚР БҒМ 02.04.2020 ж. №125 бұйрығы)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 000020292

18.

«Санитариялық-эпидемиологиялық» санитариялық қағидалар

білім беру объектілеріне қойылатын талаптар «(ҚР ДСМ 05.08.2021 ж. № ҚР ДСМ-76 бұйрығы

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 100023890

19.

«Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімшелеріне, сондай-ақ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге және Балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ-нің 29.01.2016 ж.

№ 122)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 600013418

20.

«Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 04.05.2020 ж. №175 бұйрығына өзгеріс енгізілді-ҚР Білім Министрінің 27.08.2022 бұйрығымен

№ 384

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 000020567

21.

«Үздік педагог» атағын беру қағидаларын бекіту туралы » (ҚР БҒМ 16.01.2015 ж. № 12 бұйрығы, с

өзгеріс енгізілді-ҚР Білім Министрінің 2022.08.09 № 355 бұйрығымен)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 5H0010279

22.

«Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 28.01.2016 ж. № 95 бұйрығы,

өзгеріс енгізілді-ҚР Білім Министрінің 2022.10.03 № 415 бұйрығымен)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 600013420

23.

«Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп нысанына қойылатын талаптарды бекіту туралы» (ҚР БҒМ 14.01.2016 ж. № 26 бұйрығына өзгеріс енгізілді-ҚР Білім Министрінің 30.12.2022 ж. бұйрығымен.

№ 534)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 600013085

24.

«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 12.10.2018 ж. № 564 бұйрығына өзгеріс енгізілді,

ҚР Білім Министрінің 2022.08.05 № 350 бұйрығымен енгізілген)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 800017553

25.

«Орта білім беру ұйымдарында сыныптық басшылық туралы ережені бекіту туралы» (ҚР БҒМ 12.01.2016 ж. № 18 бұйрығына өзгеріс енгізілді

ҚР БҒМ 31.05.2022 ж. № 251)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1 600013067

26.

«Оларды дайындаған жеңімпаздар, жүлдегерлер мен педагогтер бюджет қаражаты есебінен біржолғы сыйақымен көтермеленетін жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың тізбесін бекіту туралы» (Білім Министрінің бұйрығы

ҚР 20.07.2022 ж. № 333)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V 2200028915

27.

«Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіптік шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін және оларды іріктеу өлшемшарттарын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 514 Бұйрығы жаңа редакцияда-ҚР Білім

17.08.2022 № 371)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V 1100007355

28.

«Білім беру деңгейлері бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі басшылықты бекіту туралы» (ҚР БҒМ 23.06.2022 бұйрығы

№ 292)

https://online.zakon.kz/Docume nt/?doc_id=37431780

29.

«Террористік тұрғыдан осал объектілерді, ҚР Білім және ғылым министрлігін және террористік тұрғыдан осал объектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Білім және ғылым саласындағы қызмет» (ҚР БҒМ 30.03.2022 ж. № 117 бұйрығы)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 200027414

30.

«Ерекше бағалау қағидаларын бекіту туралы

(ҚР Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 12 қаңтардағы № 4 бұйрығы)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 200026618/compare

31.

«Білім беру ұйымдарында психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қағидаларын бекіту туралы» (ҚР Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 12 қаңтардағы бұйрығы

№ 6)

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 200026513/compare

32.
Педагогтің жұмыс уақыты мен тынығу уақыты режимінің ерекшеліктерін айқындау қағидаларын бекіту туралы
(ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 153 бұйрығы)
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2 000020449#z0

Қолданыстағы НҚА-ға өзгерістер мен толықтырулар Әділет ақпараттық жүйесінде көрсетіледі.